האור הלבן המסנוור

Gil Bar Hadas

  • LYRICS

  • CREDITS