Welkom op de website van Hayde volksdansgroep!

Hayde is ontstaan door enthousiaste dansers die cultuur willen overdragen in de zin van folklore. Folklore is alles wat een volk maakt of heeft gemaakt. Folklore is de gezamenlijke creatieve activiteit van een volk, waarin leven, levensgevoel en idealen worden weerspiegeld.

Hayde volksdansgroep is een onderdeel van stichting Jeugd en Muziek. Zo zijn wij gestart als een projectgroep en ondertussen zijn we gegroeid naar een volksdansgroep. Hayde wil een bijdrage leveren aan toenadering van culturele en etnische gemeenschappen. Door muziek en dans kan cultuur overgedragen worden naar een breed publiek. Voor Hayde is het daarom heel belangrijk om de volksdansen in de juiste vorm weer te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Artistiek leider
Ferhat Karakoyun
67787f4d333b3e46443c49444b4c4a444c47494f7585334251335880747c7f4d337778727978857b7487537b828780747c7f4176828033 ZWYcsoYCDXwfBf1bCXL3wJSkeQPkts0S caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.

Zakelijk leider
Martin Boelsma
5084959c6a506067615d636662676861686c92a2505f6e50759d91999c6a509d91a2a4999e709891a994955e9e95a450 GvFnGJjZmSDBsy4kyW7WZOsAqSIEhdHx caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.