Welkom op de website van Hayde volksdansgroep!

Hayde is ontstaan door enthousiaste dansers die cultuur willen overdragen in de zin van folklore. Folklore is alles wat een volk maakt of heeft gemaakt. Folklore is de gezamenlijke creatieve activiteit van een volk, waarin leven, levensgevoel en idealen worden weerspiegeld.

Hayde volksdansgroep is een onderdeel van stichting Jeugd en Muziek. Zo zijn wij gestart als een projectgroep en ondertussen zijn we gegroeid naar een volksdansgroep. Hayde wil een bijdrage leveren aan toenadering van culturele en etnische gemeenschappen. Door muziek en dans kan cultuur overgedragen worden naar een breed publiek. Voor Hayde is het daarom heel belangrijk om de volksdansen in de juiste vorm weer te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Artistiek leider
Ferhat Karakoyun
43545b290f171a2220182520272826202823252b51610f1e2d0f345c50585b290f53544e5554615750632f575e635c50585b1d525e5c0f 0AXGAN4z703fqkkF98Vx9wV11ewXMTKN caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.

Zakelijk leider
Martin Boelsma
bdf10209d7bdcdd4cecad0d3cfd4d5ced5d9ff0fbdccdbbde20afe0609d7bd0afe0f11060bdd05fe160102cb0b0211bd koisIf1DA3FpzmAS6X5xAtAteWbTW82F caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.